XXV Ogólnopolski Dzień Judaizmu – obchody w archidiecezji lubelskiej

W przeddzień Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, w poniedziałek 17 stycznia 2022 roku, obchodzony będzie 25. Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. Tegoroczne obchody, odbywać się będą pod hasłem: „Moje myśli nie są myślami waszymi” (Iz 55, 8) Centralne obchody będą miały miejsce w tym roku się w Poznaniu, gdzie zaplanowany program wydarzeń towarzyszących rozłożony został na dni od 10 do 20 stycznia. Główne punkty obchodów będą koncentrować się wokół wspólnych modlitw, nabożeństw biblijnych oraz spotkań podsumowujących 25 lat historii Dnia Judaizmu.

Dzień Judaizmu został on ustanowiony przez Konferencję Episkopatu Polski w 1997 roku, a organizowany jest przez Komitet ds. Dialogu z Judaizmem, któremu przewodniczy obecnie bp Rafał Markowski. Jego celem jest rozwój dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, a także modlitwa i refleksja nad związkami obu religii.

Z okazji 25. Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce, w archidiecezji lubelskiej, 17 stycznia o godz. 18.00 rozpocznie się spotkanie, w którym udział wezmą m.in. prof. Abraham Skórka – Rabin Gminy Żydowskiej Benei Tikva w Buenos Aires, arcybiskup Stanisław Budzik – Metropolita Lubelski, ks. prof. Mirosław Kalinowski – Rektor KUL oraz biskup Mieczysław Cisło – Biskup Pomocniczy Senior Archidiecezji Lubelskiej.

Transmisja spotkania online na platformie Zoom: https://bit.ly/34OfFO7


PROGRAM

• Otwarcie i przywitanie gości
– ks. dr Tomasz Adamczyk, Dyrektor Archidiecezjalnego Centrum Dialogu Katolicko-Żydowskiego w Lublinie

• Wprowadzenie
ks. dr hab. Stanisław Budzik, Arcybiskup Metropolita Lubelski

• Słowo Rektora KUL
ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski

• Modlitwa o pokój
prof. Abraham Skórka, Rabin Gminy Żydowskiej Benei Tikva w Buenos Aires
bp Mieczysław Cisło, Biskup Pomocniczy Senior Archidiecezji Lubelskiej

• Wykład: „The Jewish-Catholic dialogue 56 years after Nostra Aetate
– prof. Abraham Skórka, Rabin Gminy Żydowskiej Benei Tikva w Buenos Aires:

• Dyskusja
– ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel

• Modlitwa za śp. inf. Grzegorza Pawłowskiego
(Jakuba Hersza Grinera)

• Prezentacja książki ks. inf. Grzegorza Pawłowskiego „Mesjasz i Jego wyznawcy”
– ks. dr Marek Szymański

• Odczytanie fragmentu książki
– Wanda Lotter

• Modlitwa Jana Pawła II w intencji narodu żydowskiego


Link do spotkania z okazji Dnia Judaizmu:

https://us02web.zoom.us/j/81960734751?pwd=YWxGcGFHSlQ2SDhNVjE2UEw0TDJPQT09

Organizatorzy:

• Archidiecezja Lubelska
• Archidiecezjalne Centrum Dialogu Katolicko-Żydowskiego w Lublinie
• Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Zobacz także:
Program ogólnopolskich obchodów
Słowo Przewodniczącego Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem KEP

Print Friendly, PDF & Email