XXII Tydzień św. Krzysztofa – wspieramy misjonarzy 18-25.07.2021

Po raz dwudziesty drugi, w dniach 18-25 lipca 2021 obchodzimy w Kościele w Polsce Tydzień św. Krzysztofa. Obchody te organizowane są przez misyjne stowarzyszenie MIVA Polska, zajmujące się pomocą misjonarzom w zdobywaniu środków transportu. Odbywają się one pod patronatem Komisji Episkopatu Polski ds. Misji i związane są ze wspomnieniem świętego Męczennika ze starożytności chrześcijańskiej, św. Krzysztofa, który jest czczony jako Patron Kierowców i Podróżujących.

W tym czasie za wstawiennictwem św. Krzysztofa – patrona kierowców i podróżujących – będziemy modlić się za wszystkich użytkowników dróg o bezpieczne ich podróżowanie. Ważnym punktem obchodów będzie też błogosławieństwo kierowców i ich pojazdów oraz wsparcie misjonarzy w zdobywaniu środków transportu.

Myślą przewodnią tegorocznych obchodów są słowa: W drogę do Źródła Życia. Ta myśl odnosi się przede wszystkim do Eucharystycznego Źródła, do którego sam Chrystus nas zaprasza, abyśmy z Nim zasiedli przy stole Wieczerzy Pańskiej i spożywali chleb Życia.

Przy tej okazji do wszystkich użytkowników pojazdów corocznie kierowany jest także apel o udział w Akcji św. Krzysztof i wsparcie misjonarzy w zakupie środków transportu poprzez przeznaczenie 1 grosza za każdy przejechany kilometr na ten cel.

W roku 2020, w którym rozpoczęła się światowa pandemia koronawirusa, pomimo trudności – dzięki ofiarności wszystkich dobroczyńców, pomoc MIVA Polska na rzecz misji była kontynuowana i rozwijana. Łącznie suma przekazanej pomocy od MIVA Polska wyniosła 796.021 Euro: na projekty ogólne – 733.927 Euro; projekty szczególne: rowery i motorowery dla katechistów misyjnych – 16.594 Euro i na zakup 2 ambulansów na misje – 45.500 Euro.

Przy pomocy MIVA Polska w roku 2020 zostało zakupionych łącznie 137 pojazdów dla misjonarzy:
− 52 samochody (terenowe i osobowe), 4 busy i 2 ambulanse;
− 24 motocykle i 51 rowerów dla katechistów misyjnych;
− 2 traktory oraz jeden koń z wozem.

Środki transportu w misjonarskim posługiwaniu odgrywają ważną i niezastąpioną rolę. Nie tylko ułatwiają i umożliwiają codzienną pracę, ale i pomnażają możliwości pomocy i częstszej obecności w wielu wspólnotach i stacjach misyjnych oddalonych od misyjnego centrum.

więcej / materiały do pobrania: www.miva.pl

Print Friendly, PDF & Email