XXII Dzień Judaizmu – Lublin – 17.01.2019

W przeddzień Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, w czwartek 17 stycznia 2019 roku, obchodzony będzie 22. Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. Tegoroczne obchody, obchodzone będą pod hasłem: Nie przychodzę, żeby zatracać” (Oz 11,9), a centralne obchody odbędą się 17 stycznia 2019 r. w Łodzi.

Dzień Judaizmu został on ustanowiony przez Konferencję Episkopatu Polski w 1997 roku, a organizowany jest przez Komitet ds. Dialogu z Judaizmem, któremu przewodniczy obecnie bp Rafał Markowski. Jego celem jest rozwój dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, a także modlitwa i refleksja nad związkami obu religii.

PROGRAM OBCHODÓW W ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ
Lublin, 17.01.2019.
Aula Metropolitalnego Seminarium Duchownego

16.00 – Nabożeństwo Słowa Bożego                                                                        

– Śpiew na wejście  „Szema Izrael”  – kantorzy z neokatechumenatu
– Powitanie – ks. Alfred Wierzbicki
– Czytanie Oz 11, – lektor
– Psalm 1 po polsku i hebrajsku
– Komentarz żydowski do Ozeasza – rabin Symcha Keller
– Komentarz katolicki do Izajasza – ks. Alfred Wierzbicki
– Śpiew – kantorzy z neokatechumenatu
– Modlitwa wiernych – diakon
– Modlitwa św. Jana Pawła II za naród żydowski (celebrans)
– Błogosławieństwo Aaronowe po polsku i hebrajsku
– Śpiew „Hawenu szalom” – kantorzy z neokatechumenatu

16.30 – „PRZY CHASYDZKIM STOLE”  – rozmowa z rabinem Symchą Kellerem, wieloletnim byłym rabinem Łodzi i kantorem oraz pieśni w jego wykonaniu

17.50 – Słowo Metropolity Lubelskiego Abpa Stanisława Budzika

Print Friendly, PDF & Email