XXI Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce – Lublin – 17.01.2018

W przeddzień Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, w środę 17 stycznia 2018 roku obchodzony będzie 21. Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. Tegoroczne obchody, obchodzone będą pod hasłem: „Pokój! Pokój dalekim i bliskim” (Iz 57,19).

Dzień Judaizmu został on ustanowiony przez Konferencję Episkopatu Polski w 1997 roku, a organizowany jest przez Komitet ds. Dialogu z Judaizmem, któremu przewodniczy obecnie bp Rafał Markowski. Jego celem jest rozwój dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, a także modlitwa i refleksja nad związkami obu religii.

„Ten Dzień Judaizmu jest jakby owocem ich wielkiego trudu, poświęcenia, znakomitej kreatywności oraz powrotu do tego Kościoła, który musi być Kościołem otwartym. Świat jest po prostu bardzo kolorowy, jeżeli chodzi o wyznania religijne, jeżeli chodzi o kulturę, cywilizację. Jeżeli Ewangelia ma być ponad tym wszystkim, to Kościół musi być otwarty – nie ma wątpliwości. Ten Dzień Judaizmu jest kolejny raz potwierdzeniem tego, że idziemy z Ewangelią, głosimy ją, ale nie czynimy tego sami” /-  bp Rafał Markowski/

Gospodarzem centralnych obchodów 21. Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce, będzie Warszawa. Modlitwie 17 stycznia będą przewodniczyli m.in. metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz i Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich. Głównym nabożeństwem będzie Liturgia Słowa, sprawowana w środę 17 stycznia w warszawskiej archikatedrze św. Jana pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza. Tego dnia rano chrześcijanie i żydzi będą też modlić się wspólnie przy zbiorowej mogile Żydów z getta warszawskiego, znajdującej się na cmentarzu żydowskim przy ul. Okopowej, a także w warszawskiej synagodze im. Nożyków, gdzie odprawiona zostanie hawdala – modlitwa na zakończenie szabatu (20 stycznia).

 
PROGRAM OBCHODÓW W ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ
Lublin, 17.01.2018.
Aula Metropolitalnego Seminarium Duchownego

 

16.00Nabożeństwo Słowa Bożego:

– Śpiew na wejście „Szema Izrael” – kantorzy z neokatechumenatu
– Powitanie – ks. Alfred Wierzbicki
– Czytanie Iz 57, 14-15, 19b; 58,1-11, – lektor
– Komentarz żydowski do Izajasza – rabin Boaz Pash
– Komentarz katolicki do Izajasza – ks. Alfred Wierzbicki
– Śpiew – kantorzy z neokatechumenatu
– Modlitwa wiernych – diakon
– Śpiew – rabin Boaz Pash
– Modlitwa św. Jana Pawła II za naród żydowski (celebrans)
– Błogosławieństwo Aaronowe (celebrans)
– Śpiew „Hawenu szalom” – kantorzy z neokatechumenatu

16.30„JAN KARSKI: ŚWIADEK, EMISARIUSZ, PROROK”

– Dyskusja panelowa: Sławomir Żurek, Dariusz Libionka, ks. Alfred Wierzbicki

17.50Słowo Metropolity Lubelskiego Abpa Stanisława Budzika

 

Print Friendly, PDF & Email