XVI Pielgrzymka Apostolatu Margaretka do Kalwarii Zebrzydowskiej 11.06.2022

Apostolat Modlitwy za Kapłanów „Margaretka” – Apostolat Margaretka – zaprasza do udziału w XVI Ogólnopolskiej Pielgrzymce Apostolatu Margareta do Krakowa-Łagiewnik, która odbędzie się w sobotę 11 czerwca 2022 roku.

Apostolat Margaretka – to ruch osób modlących za kapłanów, który powstał w Kanadzie w 1981 roku. Jego podstawową komórką jest tzw. margaretka. Jest to grupa modlitewna w intencji konkretnego kapłana, która swą nazwę zaczerpnęła od nazwy kwiatu. Siedem płatków reprezentuje siedem osób, które zobowiązały się do modlitwy za wybranego księdza, każda w jednym dniu tygodnia.

Program pielgrzymki:

8.30 – przywitanie, wprowadzenie
9.00 – Droga Krzyżowa
11.30 – przerwa na posiłek
13.00 – konferencja
12.00 – Eucharystia pod przewodnictwem JE ks. bpa Roberta Chrząszcza; adoracja Najświętszego Sakramentu
15.30 – zakończenie

Więcej informacji na stronie: www.apostolatmargaretka.pl

Print Friendly, PDF & Email