XV Przegląd Pieśni Religijnej w Wojsławicach 19.06.2016

Parafia pw. św. Michała Archanioła w Wojsławicach wraz z pozostałymi organizatorami, wyrażając nadzieję, że wspólny śpiew będzie okazją do radosnego uwielbienia Boga w dziele stworzenia, serdecznie zaprasza na: XV Przegląd Pieśni Religijnej „Na zawsze chcę Tobie grać i śpiewać Panie”, który odbędzie się 19 czerwca 2016 r. o godz. 12.00 przy Kościele Św. Michała Archanioła w Wojsławicach

PROGRAM:

12:00 – Msza Święta
13:00 – Występy uczestników Przeglądu
17:00 – Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród
17:30 – Koncert zespołu seminaryjnego „GOOD GOD” z Lublina

Organizatorzy Przeglądu:

Starostwo Powiatowe w Chełmie
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Wojsławicach
Urząd Gminy Wojsławice
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach
Stowarzyszenie Miłośników Wojsławic
oraz współorganizatorzy

PENT7742

REGULAMIN
XV Przeglądu Pieśni Religijnej „Na zawsze chcę Tobie grać i śpiewać Panie”, 19.06.2016 r.

– Przegląd ma na celu pielęgnowanie i kultywowanie pieśni i piosenki religijnej, propagowanie wartości chrześcijańskich, ewangelizację przez twórczość muzyczną, umożliwienie wielu solistom i zespołom, publicznej prezentacji swojej twórczości oraz wymianę doświadczeń;
– uczestnicy: zespoły i soliści działający przy parafiach, w szkołach, klubach oraz domach Kultury proszeni są o przygotowanie dwóch pieśni o tematyce religijnej;
– czas trwania prezentacji nie może przekraczać 10 min.;
– dopuszcza się udział osób dorosłych jedynie jako osoby akompaniujące;
– wykonawcy przyjeżdżają na własny koszt;
– zgłoszenie należy składać do dnia 12 czerwca br. włącznie pocztą elektroniczną na adres e-mail: z.kasprzyk@diecezja.lublin.pl lub wojslaw-gci@o2.pl, lub pocztą tradycyjną na adres: Parafia Rzymskokatolicka w Wojsławicach, ul. Rynek 100, 22-120 Wojsławice lub Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach, ul. Uchańska 9, 22-120 Wojsławice

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie:

www.wojslawice.diecezja.lublin.pl
www.gcksitwojslawice.naszdomkultury.pl

informacja telefoniczna:

ks. Zbigniew Kasprzyk tel. 697-160-707
lub Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach, tel. 82 566-91-53

Przegląd przewiduje 6 kategorii uczestników:

1. Zespoły dziecięce kl. 0-III (szkoła podstawowa)
2. Soliści kl. 0-III (szkoła podstawowa)
3. Zespoły kl. IV-VI (szkoła podstawowa)
4. Soliści kl. IV-VI (szkoła podstawowa)
5. Zespoły młodzieżowe (gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna, górna granica wieku 20 lat)
6. Soliści (gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna)

Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający i posiłek (prosimy podać ilość osób na zgłoszeniu).

XV Pregląd Pieśni Religijnej-2016

Print Friendly, PDF & Email