XIX Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce – 17.01.2016

17 stycznia 2016 roku obchodzony będzie po raz 19. Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. Został on ustanowiony przez Konferencję Episkopatu Polski w 1997 r, a organizowany jest w przeddzień Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan przez Komitet ds. Dialogu z Judaizmem, któremu przewodniczy bp Mieczysław Cisło. Jego celem jest rozwój dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, a także modlitwa i refleksja nad związkami obu religii.

Miejscem ogólnopolskich obchodów 19. Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce, będzie Toruń. Tegoroczne obchody, które przebiegać będą pod hasłem: Co ty tu robisz, Eliaszu? (1 Krl 19, 9), zbiegają się z 50. rocznicą publikacji deklaracji Soboru Watykańskiego II „Nostra aetate” o stosunku do Żydów i innych religii niechrześcijańskich (28.10.1965). Honorowym gościem będzie w tym roku Rabin Riccardo di Segni z Rzymu.

Wspólne duchowe dziedzictwo chrześcijan i Żydów – List pasterski Episkopatu Polski z okazji 50. rocznicy „Nostra aetate” (6.10.2015)

Oświadczenie rabinów na temat relacji z chrześcijaństwem (3.12.2015)  – pełny tekst oświadczenia [ang.]

PROGRAM OBCHODÓW W ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ
Lublin, 17.01.2016.
Aula Metropolitalnego Seminarium Duchownego

16.00 – Nabożeństwo Słowa Bożego:

– Śpiew na wejście „Szema Izrael” – kantorzy z neokatechumenatu
– Powitanie – ks. Alfred Wierzbicki
– Czytanie 1 Krl 19. 1-14 -lektor
– Psalm – kantor
– Ewangelia Mt 17, 1-8 -diakon
– Homilia – ks. Alfred Wierzbicki
– Modlitwa wiernych
– Śpiew – kantorzy z neokatechumenatu
– Modlitwa św. Jana Pawła II za naród żydowski
– Błogosławieństwo Aaronowe
– Śpiew „Hawenu szalom” – kantorzy z neokatechumenatu

16.30 – Wspomnienia Wandy Lotter o losach i twórczości literackiej swej mamy Zofii Grzesiak*

17.45 – Słowo Arcybiskupa Stanisława Budzika Metropolity Lubelskiego


* Wanda Lotter, znana Lublinianka, przedstawi losy swej matki Zofii Grzesiak. W czasie Zagłady do ocalenia młodej Żydówki Nechumy Szwarcblat przyczynił się Polak Tadeusz Grzesiak. Po wojnie wyszła za niego za mąż i nazywała się Zofia Grzesiak. Była pisarką. W jej prozie jest sporo motywów autobiograficznych, przedstawiających tragiczny los żydowski. Chcemy przypomnieć obydwie postacie Państwa Grzesiaków – małżeństwo Żydówki i Polaka. Tadeusz Grzesiak otrzymał tytuł „Sprawiedliwego wśród narodów świata”. Ich historia świadczy, że miłość jest silniejsza niż niebezpieczeństwo i śmierć.

Print Friendly, PDF & Email