XI Lubelska Pielgrzymka Rowerowa na Jasną Górę 29.06-03.07.2019

Parafia pw. św. Maksymiliana Kolbe w Lublinie oraz Klub Rowerowy Maksimum zapraszają do udziału w XI Lubelskiej Pielgrzymce Rowerowej na Jasną Górę, która odbędzie się w dniach 29 czerwca – 3 lipca 2019 r. Tegoroczna pielgrzymka odbywać się będzie pod hasłem: „Przez Maryję do życia w Duchu świętym”.

Są to swoiste „rekolekcje w drodze”, podczas których chcemy pogłębiać swoje doświadczenie spotkania z Bogiem w codziennym życiu, tak aby coraz pełniej być świadkami Jego Miłości w świecie – w naszych rodzinach, środowiskach pracy, w społeczeństwie.

Oprócz wymiaru duchowego Pielgrzymka ma również charakter rekreacyjno-turystyczny. Trasa jest poprowadzona przez tereny o wysokich walorach turystyczno-krajoznawczych.

Stowarzyszenie Klub Rowerowy Maksimum

Szczegółowe informacje na forum Klubu: www.krmaksimum.pl

Zgłoszenie udziału poprzez formularz zgłoszeniowy (do pobrania) przesłany a e-mail: krmaksimum@krmaksimum.pl

W PIELGRZYMCE MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ KAŻDY, KTO:

  1. Akceptuje jej religijny charakter i regulamin.
  2. Posiada kask i sprawny technicznie rower, który zapewni bezawaryjną jazdę przez 4 kolejne dni o łącznym dystansie do 350km (rower powinien posiadać wyposażenie zgodnie z przepisami o Ruchu Drogowym, a w szczególności sprawne hamulce oraz oświetlenie: światło z przodu – białe i z tyłu – czerwone oraz sakwy).
  3. Fizycznie jest przygotowany pokonać dziennie na rowerze (obciążonym sakwami) dystans ok. 100 km oraz podpisze oświadczenie, że jego stan zdrowia umożliwia jazdę rowerem przez 4 kolejne dni z w/w dystansem dziennym oraz, że ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z własnego zachowania zarówno w stosunku do siebie, innych uczestników Pielgrzymki jak również uczestników ruchu drogowego.
  4. Weźmie udział w kilku wyjazdach rowerowych organizowanych w ramach przygotowania do Pielgrzymki (informacje o wyjazdach znajdą się na niniejszym forum) lub poświadczy, że czynnie uprawia turystykę rowerową (dotyczy osób, które wcześniej nie jeździły z KR „Maksimum” lub „Rowerowym Lublinem”).
  5. Jest osoba pełnoletnią bądź w przypadku osób niepełnoletnich – uczestniczy w Pielgrzymce pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów, którzy podpisują odpowiednie oświadczenie (osoby niepełnoletnie powinny posiadać kartę rowerową, a pozostałe dowód osobisty).
  6. Wyśle zgłoszenie do udziału w Pielgrzymce na Formularzu Zgłoszeniowym (ilość miejsc ograniczona: decyduje kolejność zgłoszeń!).
  7. Wpłaci opłatę pielgrzymkową (przeznaczona na noclegi, ubezpieczenie, samochód technicznych, obiady, ogólne lekarstwa) oraz w przypadku osób deklarujących powrót do Lublina z grupą pielgrzymkową: opłatę na transport powrotny Częstochowa – Lublin.
  8. Podporządkuje się poleceniom Organizatora.
  9. Nieprzestrzeganie regulaminu i poleceń organizatora może spowodować wykluczenie z Pielgrzymki.

foto: Archiwum Klubu

Print Friendly, PDF & Email