Wyruszyła 45. Lubelska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

W czwartek 3 sierpnia 2023 r. Mszą św. w lubelskiej archikatedrze rozpoczęła się 45. Lubelska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Pielgrzymka przez kilka dni pójdzie w dwóch kolumnach, wszyscy pielgrzymi połączą się w połowie drogi na Świętym Krzyżu. Wcześniej, bo już 1 sierpnia, wyjdą w trasę pątnicy z Chełma. Z główną kolumną pielgrzymki połączą się 6 sierpnia w Annopolu. Wędrówka potrwa 12 dni. Do Częstochowy pielgrzymi dotrą 14 sierpnia. Pątnicy mają do przejścia około 320 kilometrów.

Częstochowskie sanktuarium jest miejscem szczególnym, gdzie ziemia spotyka się z niebem. Wyruszacie w drogę maryjnym szlakiem, wpatrując się w Matkę naszego Pana, idziecie drogą wiary. Ona uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana. Jak tylko dowiedziała się, że będzie Matką Syna Bożego wstała i poszła z pośpiechem do Elżbiety. Mogło się wydawać, że zamknie się w izdebce i będzie rozważać słowa, modlić się odcięta od świata, ale ona postępuje inaczej, idzie do ludzi, chce się dzielić tym, jak wielkie rzeczy uczynił dla niej Bóg. My też bierzmy z niej przykład i dzielmy się naszą wiarą .

abp Stanisław Budzik, homilia podczas Mszy św. rozpoczynającej pielgrzymkę

Partnerem pielgrzymki w tym roku będzie Ruch Światło-Życie, który przeżywa swój jubileusz 50 lat istnienia w Lublinie, stąd szczególnym przewodnikiem tegorocznej lubelskiej pielgrzymki jest sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, tak bardzo związany z Lublinem poprzez swoje studia i pracę na KUL oraz liczne działania duszpasterskie. W drodze na Jasną Górę, przyświecać nam będzie hasło: „Drogowskazy Nowego Człowieka

Jest on dla nas wzorem. Od młodzieńczych lat pracował nad sobą i swoim charakterem. Swoim przykładem pociągał tysiące ludzi dzieci, młodzież, dorosłych. Poświęcił siły dla dzieła oazy, ale zawsze najważniejszy był dla niego człowiek, który powinien otworzyć się na światło Chrystusa […]Przypomniał te drogowskazy, zachęcając, by się ich trzymać. Pierwszym z nich jest Chrystus – Pan i Zbawiciel, Odkupiciel, który zgładził grzech, drugi drogowskaz to Niepokalana – Matka Kościoła oddana Chrystusowi Jego Słowu i dziełu. Kolejny drogowskaz to Duch Święty, który sprawia, że rodzimy się jako dzieci Boże. Kolejne drogowskazy to Kościół, który jest jedynym środowiskiem życia w którym dobrze rozwija się człowiek. Kolejne to Słowo Boże, które nas prowadzi,  modlitwa czyli oddech nowego życia liturgia, świadectwo słowa i życia, nowa kultura, która uwalnia człowieka od wszystkiego co poniża jego godność i agape czyli piękna miłość, którą Duch Święty rozlewa w naszych sercach.

abp Stanisław Budzik, homilia podczas Mszy św. rozpoczynającej pielgrzymkę

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom pielgrzymów, którzy z różnych powodów nie mogą wziąć udziału w całej pielgrzymce wprowadzamy wariant pielgrzymowania pod hasłem „Ile możesz”. Codziennie z Lublina autokar będzie dowoził pielgrzymów na szlak pielgrzymkowy. Uwaga, autokary do 7 sierpnia będą dojeżdżały do grup I i II kolumny, a od 8 sierpnia do wszystkich grup. Zapisy na ten wariant pielgrzymowania tylko drogą elektroniczną.

Szczegóły na stronie www.pielgrzymka.lublin.pl

Print Friendly, PDF & Email