Wręczono medale „Benemerenti in Opere Evangelizationis” 2023

W czwartek, 26 października 2023 r., wręczone zostały medale Komisji Episkopatu Polski ds. Misji za zasługi w dziele misyjnym kościoła Benemerenti in Opere Evangelizationis. Uroczystość odbyła się Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, w ramach obchodów 50-lecia posługi misjonarzy diecezji tarnowskiej. Wyróżnienie otrzymało 15 osób i instytucji.

W tym roku Medal „Benemerenti” w kategorii „pomoc modlitewna i duchowa” otrzymała katechetka Magdalena Kołtyś, pochodząca z archidiecezji lubelskiej, pracująca w Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie. Od kilku miesięcy pełni ona funkcję pierwszej w historii nowego dzieła, prezes Fundacji „Na krańce świata”, której celem jest pomoc misyjna. Nadzoruje też działalność niedawno utworzonego portalu misjomat.org. Niezwykle oddana sprawie animacji misyjnej i dziełu misyjnemu.

Medal „Benemerenti in Opere Evangelizationis” został ustanowiony przez Komisję Episkopatu Polski ds. Misji i przyznawany jest w 4 kategoriach: „za zasługi w dziele misyjnym”, „pomoc modlitewna i duchowa”, „pomoc materialna i finansowa misjom” oraz „informacja medialna”. Kategorie zasług zostały uwidocznione na awersie Medalu. Na jego rewersie znalazły się słowa zachęty: „Podziel się Chrystusem”.

źródło/więcej: misje.pl

Print Friendly, PDF & Email