Wręczenie orderów papieskich pracownikom naukowym KUL

W poniedziałek, 11 marca 2019 r., w kaplicy biskupów lubelskich pw. Darów Wieczernika odbyło się uroczyste wręczenie Orderu Świętego Sylwestra pracownikom naukowym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II: prof. dr hab. Adamowi Biela oraz dr hab. Dorocie Kornas-Biela, prof. KUL. W imieniu Ojca Świętego wyróżnienie wręczył abp Stanisław Budzik.

Państwo Dorota i Adam Bielowie swoją długoletnią pracą wyróżnili się w promowanie tożsamości Kościoła katolickiego, jego odwiecznych i aktualnych idei wyrażanych w dokumentach Kościoła. Łączyli pracę naukową, dydaktyczną z bezwarunkowym, oddanym, przykładnym angażowaniem się w jego sprawy. Łączyli wątki życia religijnego, społecznego i gospodarczego w Polsce oraz na forum międzynarodowym.

Z wniosku Zarządu Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II o nadanie orderów papieskich.
Dr hab. prof. KUL Dorota Joanna Kornas-Biela – absolwentka KUL, dr hab. prof. KUL pedagogiki, dr psychologii, kierownik Katedry Psychopedagogiki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawia II

Oboje, pochodzący ze Śląska, ukończyli studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, wypełnili swoje życie rzetelną pracą naukową, szczególnym angażowaniem w budowanie oblicza i proces dydaktyczny Instytutu Psychologii oraz Instytutu Pedagogiki, owocującego wychowaniem wielu absolwentów, aktywnych na różnych szczeblach struktur Kościoła w Polsce i pozą jej granicami. Byli także inicjatorami studiów podyplomowych w KUL, organizując kształcenie specjalistyczne dla profesjonalnych kadr, w tym również dla Kościoła katolickiego.

jw.
Prof. dr hab. Adam Biela – absolwent filozofii i psychologii KUL, profesor zwyczajny, kierownik Katedry Psychologii Organizacji i Zarządzania w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

W uroczystości wzięli udział biskupi pomocniczy archidiecezji lubelskiej bp Józef Wróbel SCJ i bp Mieczysław Cisło, władze Wydziału Nauk Społecznych KUL, przedstawiciele Duszpasterstwa Akademickiego oraz rodzina i przyjaciele państwa Bielów.

czytaj także:

KAI LUBLIN [Lublin: małżeństwo psychologów z KUL uhonorowane Orderem św. Sylwestra]: Papież Franciszek odznaczył prof. Dorotę Kornas-Bielę i prof. Adama Bielę Orderem św. Sylwestra. Wyróżnienie dla profesorów KUL wręczył w imieniu Ojca Świętego abp Stanisław Budzik. – Jest to dla nas wyróżnienie, ale także zobowiązanie – powiedziała prof. Kornas-Biela… [czytaj dalej]

GOŚĆ LUBELSKI [Dorota Kornas-Biela oraz Adam Biela z papieskimi orderami św. Sylwestra]: Małżeństwu profesorów KUL to najwyższe papieskie odznaczenia przyznawane osobom świeckim wręczył abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski… [czytaj dalej]

Print Friendly, PDF & Email