Wręczenie Doktoratu H.C. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie abp. Budzikowi

W czwartek, 23 stycznia 2020 r. będzie miała miejsce Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Metropolicie Lubelskiemu JE Arcybiskupowi Stanisławowi Budzikowi.

Uroczystość, połączona z promocją Doktorów Habilitowanych, rozpocznie się o godz. 11.00 w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (ul. Akademicka 15).

Program Uroczystości:

 • Hymn Państwowy
 • Wystąpienie JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Prof. dr. hab. Dr. h.c. multi Zygmunta Litwińczuka
 • Wręczenie dyplomów Doktora Habilitowanego
 • Nadanie tytułu Doktora Honoris Causa Metropolicie Archidiecezji Lubelskiej JE Arcybiskupowi Stanisławowi Budzikowi
  • Przedstawienie Uchwały Senatu
  • Laudacja Prorektora ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej, Prof. dr hab. Zbigniewa Grądzkiego
  • wręczenie dyplomu Doktora Honoris Causa
 • Gaude Mater Polonia
 • Wykład Doktora Honoris Causa JE Arcybiskupa Stanisława Budzika  pt. „Rzeczy ukryte od założenia świata”. Mechanizm kozła ofiarnego według René Girarda.
 • Gratulacje zaproszonych gości
 • Gaudeamus Igitur

Uroczystość uświetni Chór Akademicki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie pod kierownictwem prof. Zofii Bernatowicz oraz Zespół Pieśni i Tańca „Jawor” pod kierownictwem Zbigniewa Romanowicza.

Print Friendly, PDF & Email