Wielkoczwartkowe spotkanie kapłanów w domu Metropolity Lubelskiego 2024

W Wielki Czwartek, 28 marca 2024 r., w archikatedrze lubelskiej kapłani pracujący w naszej Archidiecezji, pod przewodnictwem abpa Stanisława Budzika, sprawowali Mszę Krzyżma, podczas której poświęcone zostały oleje chorych, krzyżma i katechumenów, a kapłani odnowili przyrzeczenia składane podczas święceń.

Po zakończonej liturgii, w domu Metropolity Lubelskiego odbyło się tradycyjne spotkania świąteczne z udziałem księży dziekanów oraz przedstawicieli kapłanów Archidiecezji.

Podczas spotkania pięciu kapłanów otrzymało nominacje kanonickie.

Kanonikiem gremialnym Kapituły Kolegiackiej Chełmskiej został:
• ks. mgr Dariusz Tkaczyk, proboszcz parafii pw. św. Matki Teresy z Kalkuty w Chełmie

Nowymi kanonikami honorowymi zostali:

Kapituły Archikatedralnej Lubelskiej:
• ks. mgr Adam Buczyński – proboszcz parafii pw. NMP Królowej Polski w Nasutowie
• ks. dr hab. Rafał Charzyński – pracownik naukowo-dydaktyczny KUL
• ks. mgr lic. Jerzy Węzka, proboszcz parafii pw. św. Floriana i św. Katarzyny w Gołębiu

Kapituły Kolegiackiej Chełmskiej:
• ks. mgr Ireneusz Posturzyński – proboszcz parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Chełmie

Życzenia świąteczne złożył ks. kan. Dariusz Tkaczyk.

Print Friendly, PDF & Email