„Veritatem facientes in caritate”. Sługa Boży ks. prof. Wincenty Granat (1900-1979)

W niedzielę, 14 lutego 2016 r. , w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II miały miejsce uroczystości poświęcone Słudze Bożemu ks. prof. Wincentemu Granatowi, długoletniemu profesorowi i rektorowi KUL w latach 1965 – 1970. Mszy św. w kościele akademickim, sprawowanej w intencji szybkiej beatyfikacji Sługi Bożego, przewodniczył  bp Krzysztof Nitkiewicz, Biskup Sandomierski.

W uroczystości uczestniczyli m.in.  Metropolita Lubelski, Kanclerz Wielki KUL abp. Stanisław Budzik, bp Józef Wróbel, Senat KUL i Radę Wydziału Teologii KUL, byli rektorzy KUL ks. prof. Andrzej Szostek i ks. prof. Stanisław Wilk, kapłani, osoby życia konsekrowanego oraz świeccy wychowankowie i uczniowie Sługi Bożego ks. prof. Wincentego Granata.

Po zakończeniu Eucharystii, w atrium Collegium Norwidianum, została otwarta wystawa pt. „Veritatem facientes in caritate. Ksiądz Wincenty Granat (1900-1979)”.

Jak podkreślił Rektor KUL ks. prof. Antoni Dębiński, w pamięci społeczności akademickiej kandydat na ołtarze jawi się nie tylko jako dawny rektor, profesor, wychowawca, czy autor wielu publikacji, ale przede wszystkim jako autentyczny człowiek. Zapisał się jako człowiek ogromnej życzliwości i dobroci wobec innych, godny i prawy, odważny obrońca studentów i autonomii uniwersytetu.

Postulator w procesie beatyfikacyjnym ks. Wincentego Granata, ks. prof. Zdzisław Janiec, w wygłoszonej w kościele akademickim homilii przypomniał, iż ks. prof. Granat w swojej działalności naukowej  już ponad pół wieku temu zajmował się tematyką Miłosierdzia Bożego. W swoich naukowych rozważaniach wskazywał m.in., że „Bóg jest zawsze miłosierny tak, jak zawsze kocha„, a „miłosierdzie jest pięknym kwiatem i owocem wyrosłym na drzewie miłości; jeśli jej zabraknie, wówczas kwiat i owoc albo nie będą miały większej wartości, albo nawet będą zatrute”.

Foto: Urszula Buglewicz, Niedziela – Lublin

życiorys: [www.kul.pl] Sługa Boży ks. Wincenty Granat (1900-1979) – Rektor KUL (1965-1970)

Print Friendly, PDF & Email