Ustanowienie nowych Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii świętej

Zakończył się kolejny w naszej archidiecezji kurs przygotowujący kandydatów na Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii świętej. Uczestniczyło w nim 39 osób (5 sióstr zakonnych, 1 brat zakonny i 33 panów). W sobotę, 5 grudnia 2015 r. w archikatedrze miał miejsce uroczysty obrzęd ustanowienia nowych szafarzy. Liturgii przewodniczył bp Józef Wróbel.

Nadzwyczajni Szafarze Komunii św. służą pomocą w swoich parafiach, wspierając kapłanów w udzielaniu Komunii św. w kościołach i kaplicach, a także zanosząc Ją chorym do ich domów.

Foto: Urszula Buglewicz, Niedziela ? Lublin

Print Friendly, PDF & Email