Usłyszeć i uwierzyć – styczeń w ramach jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski

3 stycznia 2016 r. przeżywamy pierwszą niedzielę miesiąca. W ramach jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski jest ona okazją do uwielbienia Boga za dar wiary i chrztu św. oraz do podjęcia kolejnych rozważań tajemnicy chrzcielnej w naszych wspólnotach parafialnych. Tematem na miesiąc styczeń jest: „Usłyszeć i uwierzyć„.

MODLITWA JUBILEUSZOWA

Boże, nasz Ojcze, w roku jubileuszu Chrztu Polski / dziękujemy za łaskę wiary,/ za Twoje wejście w dzieje każdego z nas i naszej Ojczyzny,/ za łaskę, która nam nieustannie towarzyszy./ Jezu Chryste, Synu Boży,/ Ty jesteś Panem i Zbawicielem każdego z nas./
Pragniemy i prosimy,/ abyś kierował całym naszym życiem osobistym, rodzinnym i społecznym./
Duchu Święty, źródło życia i miłości,/ wołamy o Twoje dary i charyzmaty,/ abyśmy mogli poznawać Prawdę, kochać Kościół,/ służyć braciom i siostrom miłością ofiarną /  i odważnie głosić współczesnemu światu Dobrą Nowinę./
Maryjo, nasza Matko i Królowo,/ święci Patronowie naszej umiłowanej Ojczyzny,/ wspierajcie nas swoim wstawiennictwem,/ abyśmy dochowali wierności łasce chrztu świętego./
Boże w Trójcy Świętej Jedyny,/ bądź uwielbiony, w naszej historii,/ teraz i na wieki wieków. Amen

Zapraszamy do odwiedzania witryny: www.chrzest966.pl


Przypominamy, że materiały duszpasterskie na pierwsze niedziele miesiąca zawarte są w ?Jubileuszowej Drodze Chrzcielnej?, przygotowanej przez Komisję Duszpasterską Komisji Episkopatu Polski (dołączonej do świecy jubileuszowej). Szczegółowe informacje przekazane zostały też w Informacjach Wydziału Duszpasterstwa (IWD) z dnia 28 grudnia 2015r.

Print Friendly, PDF & Email