Urodziny Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego

We wtorek 25 kwietnia 2017 r., w święto św. Marka Ewangelisty, arcybiskup Stanisław Budzik obchodzi swoje 65. urodziny. Dostojnemu Jubilatowi przekazujemy życzenia obfitości łask Bożych i mocy Bożego Ducha.

Zachęcamy jednocześnie wszystkich do osobistej modlitwy za Jubilata oraz dołączenia w modlitwie wiernych wezwania w Jego intencji.

Arcybiskup Stanisław Budzik urodził się 25 kwietnia 1952 r. w Łękawicy k. Tarnowa.
• Święcenia prezbiteratu przyjął 29 maja 1977 r. w Tarnowie.
• 24 lutego 2004 r. mianowany został biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej (tyt. Hólar).
• Święcenia biskupie przyjął 3 kwietnia 2004 r. w Tarnowie.
• W latach 1997-2011 pełnił funkcję sekretarza Konferencji Episkopatu Polski.
• 26 września 2011 r. mianowany został Arcybiskupem Metropolitą Lubelskim.
• Uroczysty ingres do archikatedry lubelskiej i objęcie archidiecezji miało miejsce 22 października 2011 r.

Urodziny Ksiądz Arcybiskup obchodzi w tym roku przeżywając wraz z kapłanami swojego rocznika święceń (1957) z diecezji tarnowskiej i lubelskiej wspólne rekolekcje z okazji 40. rocznicy święceń prezbiteratu w Centrum Formacyjnym w Gródku nad Dunajcem.

Święceń kapłańskich diakonom tarnowskim wraz z dzisiejszym Jubilatem w dniu 29 maja 1977 r. udzielił w katedrze tarnowskiej bp Jerzy Ablewicz. Święcenia prezbiteratu diakoni lubelscy przyjęli z rąk bpa Bolesława Pylaka w katedrze lubelskiej w dniu 12 czerwca 1977 r.

Print Friendly, PDF & Email