Uroczystości Maryjne w Chełmie 7-8 września 2015

chelm

Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chełmie będzie miało w tym roku szczególnie uroczysty charakter. Mija bowiem 250 lat od koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Chełmskiej.

Serdecznie zapraszam wszystkich wiernych na jubileuszową Eucharystię we wtorek 8 września o godz. 11.30. Przewodniczył jej będzie i słowo Boże wygłosi abp Wojciech Polak, Metropolita Gnieźnieński i Prymas Polski.

Podziękujemy miłosiernemu Bogu za wielowiekową obecność Maryi na Górze Chełmskiej, wpisaną w bogatą historię tej ziemi, odkrywaną ostatnio na nowo podczas prowadzonych prac wykopaliskowych.

Uroczystości – jak czytamy w programie (poniżej) – rozpoczną się już w  7 września br.

 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI
Chełm, 7-8 września 2015 r.

7 września 20015 – poniedziałek

16.00 – Przybycie i powitanie pielgrzymek
17.30 – Nabożeństwo maryjne
18.00 – Msza święta
21.00 – Czuwanie młodzieży:
–            Apel Jasnogórski
–            Droga Krzyżowa po Kalwarii Chełmskiej
24.00 – Pasterka maryjna (koncelebrują księża rodacy oraz byli wikariusze)

8 września 2015 – wtorek

1.30 – Różaniec fatimski
5.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
6.00 – Msza święta
7.00 – Msza święta
8.00 – Msza święta
9.00 – Msza święta dla rodzin – z błogosławieństwem małych dzieci

11.30 – SUMA PONTYFIKALNA

przewodniczą:
– abp Wojciech Polak, Prymas Polski
– abp Stanisław Budzik, Metropolita Lubelski

Poświęcenie wieńców dożynkowych
Procesja eucharystyczna

16.00 – Msza święta dla dzieci szkół podstawowych – z błogosławieństwem przyborów szkolnych
18.00 – Msza święta

foto: www.gosc.pl

czytaj więcej:

historia obrazu: część 1, część 2
Cuda za wstawiennictwem Matki Bożej Chełmskiej

YouTube: Antoni Kamiński


250 lat szczególnej opieki Matki Bożej Chełmskiej

Przemierzając wschodnie ziemie naszej ojczyzny, warto zatrzymać się w pięknym mieście położonym na kredowej skale. Jego podziemia kryją mroczną, ale jakże ciekawą historię walki człowieka z naturą w celu wydobywania drogocennego surowca. Historia tego starożytnego grodu położonego nad rzeką Uherką, lewym dopływem Bugu, jest długa i burzliwa. Tutaj przenikały się przez wieki kultury polska, ruska i żydowska.

Zwiedzając zabytkową Starówkę, nie sposób pominąć Góry Chełmskiej, na szczycie której znajduje się przepiękna świątynia. To bazylika chełmska, w której murach znajduje się szczególny obraz starożytnej ikony Matki Bożej Chełmskiej.

Najstarsze kroniki miejscowe mówią o cudach i szczególnych łaskach, które przez wieki wierni wypraszali przed cudowną ikoną chełmską. Wizerunek Matki Bożej Chełmskiej jest jednym z cenniejszych dzieł sztuki bizantyjskiej. Powstał na przełomie XI/XII w. Jest to ikona namalowana na płótnie rozciągniętym na cyprysowej desce. Przedstawiała postać Maryi, która na prawej ręce trzyma Syna. Lewą dłonią wskazuje modlącym się na Jezusa, który jest Zbawicielem świata. Jezus unosi prawą dłoń w geście błogosławieństwa. Ikona czczona była przez wiernych różnych wyznań i obrządków: prawosławnych, unitów i łacinników.

W 1765 r. na skutek starań biskupa unickiego Maksymiliana Ryłło ukoronowano chełmski obraz, dając wyraz miłości i wdzięczności miejscowych wiernych dla Maryi, która przez wieki za pośrednictwem chełmskiej ikony udzielała licznych łask. Kościół zna ponad sto przykładów cudownych interwencji, które stały się faktem za przyczyną modlitwy przy tym wizerunku.

Kroniki podają, że podczas najazdu Tatarów w 1240 r. umieszczono ikonę na murach miasta. Uchroniło to Chełm przed złupieniem, gdyż najeźdźcy odstąpili od oblężenia. Król Jan Kazimierz, który szczególną miłością otaczał cudowną ikonę Matki Bożej Chełmskiej, zabierał Ją na wyprawy wojenne. Monarcha zawdzięczać miał wstawiennictwu Pani Chełmskiej zwycięstwo w bitwie pod Beresteczkiem w 1651 r.

Przez kolejne wieki wierni przybywali na Górę Chełmską do swej Matki. Tej pobożności nie osłabiły wiatry historii, wojny, zabory. Miłość do Bogarodzicy i świadomość szczególnej obecności Matki w chełmskiej ikonie trwała nieprzerwanie. Tutaj, jak podają kroniki przez wieki wierni wypraszali szczególne uzdrowienia, cudowne ocalenia, nawrócenia zatwardziałych grzeszników.

Niestety, dla cudownej ikony, która oparła się najazdom Tatarów, potopowi szwedzkiemu i zaborom, nadeszły fatalne w skutkach lata I wojny światowej. Została wówczas wywieziona z Chełma i na długo zaginęła. Odnaleziono ją w ostatnim czasie w nowych realiach. Trafiła bowiem do muzeum ikon w Łucku. Jednak wraz z utratą cudownego wizerunku na Górze Chełmskiej nie skończył się kult Matki Bożej. W 1938 r. artysta malarz Władysław Ukleja namalował kopię cudownej ikony. W 1946 r. ukoronował ją ówczesny biskup lubelski Stefan Wyszyński.

Przed nowym obrazem klękają nowe pokolenia wiernych, którzy ufnie pielgrzymują na majestatyczną Górę Chełmską. Maryja nadal rozlewa z tego miejsca zdroje swych łask, wysłuchuje błagań, udziela szczególnej opieki. Nadal dokonują się tu cudowne uzdrowienia. Współczesne kroniki opisują wdzięczność pielgrzymów, którzy przed obrazem Matki Bożej Chełmskiej wybłagali dla siebie i bliskich szczególną pomoc. Zamawiane są msze dziękczynne za wysłuchane modlitwy. Archiwum sanktuarium przechowuje setki wyrazów wdzięczności za pomoc i błogosławieństwo. Matka Boża Chełmska nieustannie wstawia się za swymi dziećmi.

To nie dana ikona wyprasza wiernym łaski, ale Maryja. Kiedy zaginął starożytny wizerunek, zdawać się mogło, że Bogarodzica zapomni o Chełmskiej Górze. Przepadła ikona, skończyć się więc powinna cudowna obecność Matki Najświętszej. Jednak to nie w starożytnej, cyprysowej, desce tkwiła moc. To nie najpiękniejszy nawet wizerunek wypraszał modlącym się ludziom spełnienie składanych próśb. To wszystko czyniła Matka Boża. To Ona, Niepokalana Dziewica, wybrała sobie Chełm na miejsce swej szczególnej obecności. Kiedy nawet zaginęła zabytkowa ikona, uświęcona wiekami modlitw pielgrzymów, Maryja pozostała na tym miejscu. To nie rzecz, nie obraz, nawet najświętszy, najdawniejszy i najbardziej kunsztowny pod względem artystycznym, zdziałać może cuda.

Cudów dokonywać może tylko Bóg, a Maryja najdoskonalej wyprasza u Stwórcy te szczególne łaski. Pamiętajmy o tym, kiedy klękać będziemy przed obrazem Maryi, który wisi na ścianie naszego domu.

To od naszej wiary zależy skuteczność modlitwy. To od naszej nadziei, wiary i miłości zależy efekt składanych próśb. To od naszej głębokiej ufności w skuteczność wstawiennictwa Bogarodzicy zależy spełnienie składanych modlitw. Pielgrzymujmy do Maryi. Wejdźmy na Górę Chełmską. Pamiętajmy jednak, że najważniejsza jest nasza wiara w skuteczność modlitwy.

Print Friendly, PDF & Email