Uaktualnione tłumaczenie polskie Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku

Biskupi zgromadzeni na 390. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w dniu 19 listopada 2021 roku podjęli uchwałę o przyjęciu zaktualizowanego polskiego tłumaczenia Kodeksu prawa kanonicznego, promulgowanego przez Papieża św. Jana Pawła II w dniu 25 stycznia 1983 roku i wielokrotnie nowelizowanego przez kolejnych papieży.

Publikowany tekst zawiera stan prawny, który obowiązuje od dnia 8 grudnia 2021 roku, a więc od dnia, w którym weszły w życie przepisy znowelizowanej księgi szóstej kodeksu, zawierającej przepisy prawa karnego.

W nowym polskim tłumaczeniu kodeksu z języka łacińskiego, poza uwzględnieniem wszystkich dotychczasowych nowelizacji, gruntownie poprawiono język przekładu pod względem merytorycznym i językowym, a także ujednolicono terminologię, zarówno w samym tekście, jak i w kontekście polskiego języka prawnego i prawniczego.

Przekładu dokonał zespół pod kierunkiem ks. prof. Piotra Majera z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przy współudziale ks. prof. Leszka Adamowicza z Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie.

Należy pamiętać, że jedynym oficjalnym tekstem Kodeksu prawa kanonicznego, który stanowi podstawę dla stosowania i interpretacji przepisów, jest tekst w języku łacińskim, natomiast tłumaczenia na języki narodowe mają wyłącznie znaczenie pomocnicze.

BP KEP

Dokumenty: 

Uchwała nr 22/390/2021 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego polskiego tłumaczenia Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. >>

Kodeks Prawa Kanonicznego promulgowany przez papieża Jana Pawła II w dniu 25 stycznia 1983 roku, zaktualizowany przekład na język polski [PDF] >>

źródło/za: www.episkopat.pl

Print Friendly, PDF & Email