Tydzień Misyjny w Polsce 23-29.10.2016

W niedzielę, 23 października 2016 r.,  już po raz 90. Kościół katolicki obchodzić będzie Światowy Dzień Misyjny. W tym roku obchodzony on  będzie pod hasłem: Ochrzczony to znaczy posłany.

Światowa Niedziela Misyjna ma na celu zwrócenie uwagi wszystkich katolików na to, że Kościół jest wspólnotą światową – stwierdza dokument Papieskich Dzieł Misyjnych (PDM). Wspólnotą, która stale się rozwija, przede wszystkim w krajach Afryki, Azji, Ameryki Łacińskiej i Oceanii, gdzie Kościół rozwija się najdynamiczniej.

Z tej okazji – w Dniu Misyjnym – we wszystkich świątyniach tradycyjnie już zbierane są ofiary na pomoc dla ok. 1200 najbiedniejszych diecezji na świecie. Jest to największa akcja solidarności na świecie – jak informują Papieskie Dzieła Misyjne (PDM), odpowiedzialne za organizację tego wydarzenia. Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia był w 1926 Pius XI, który wyznaczył na Dzień Misyjny przedostatnią niedzielę października.

Na Papieskie Dzieła Misyjne składają się cztery organizacje Kościoła powszechnego i Kościołów lokalnych powstałe na przełomie XIX i XX wieku:

• Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary (PDRW) – które, działając w ponad 150 krajach świata, budzi świadomość misyjną i odpowiedzialność za misyjne dzieło Kościoła wśród wszystkich jego członków
• Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła (PDPA) – które zajmuje się głównie pomocą w kształceniu i formacji seminarzystów oraz kandydatów do życia zakonnego w krajach misyjnych
• Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci (PDMD) – dążące do rozpalenia w sercach małych katolików miłości do misji oraz poczucia solidarności, tak duchowej jak i materialnej, z ich rówieśnikami w innych krajach
• Papieska Unia Misyjna (PUM) – działająca na rzecz misyjnej informacji i formacji kapłanów, członków instytutów zakonnych, stowarzyszeń życia wspólnego i instytutów świeckich, kandydatów do kapłaństwa i do życia poświęconego Bogu, jak również innych osób zaangażowanych w duszpasterską posługę Kościoła

W Polsce Niedziela Misyjna otwiera Tydzień Misyjny (23-29.10.2016). W tym roku w czwartek – w ramach tego Tygodnia – odbędzie się Ogólnopolski Dzień Modlitw o beatyfikację Pauliny Jaricot (1799-1862, założycielki Żywego Różańca i Dzieła Rozkrzewiania Wiary), o rozwój misji i dzieła Żywego Różańca. To między innymi członkowie Kół Żywego Różańca, w 20-osobowych różach, każdego dnia modlą się w intencjach papieskich (ogólnej i ewangelizacyjnej), wspierając Kościół i misje.

Obchodom 90. Światowego Dnia Misyjnego towarzyszy też promocja projektu ?Żywy różaniec dla misji? – inicjatywy, zbiegającej się z jubileuszem 190-lecia istnienia dzieła żywego różańca. Jego celem jest wsparcie misji, dzięki modlitwie i ofiarom w wysokości 1 PLN miesięcznie składanym przez poszczególnych członków róż różańcowych w Polsce. Połowa zebranej kwoty pozostaje w diecezjach i służy wsparciu misjonarzy z poszczególnych stron Polski.

W 2016 r., w ramach projektów wspieranych przez Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary w Polsce, przekazano Kościołowi misyjnemu kwotę 1.077.568,75 USD. Pomoc trafiła do Kościoła w Gambii, Sierra Leone, Nigerii i Tanzanii.

Według stanu na dzień 1 października 2016 r., na misjach posługuje obecnie 2.007 polskich misjonarzy i misjonarek w 97 krajach na wszystkich kontynentach. Najwięcej polskich misjonarzy i misjonarek, tak jak w latach ubiegłych, pracuje w Afryce i na Madagaskarze – 810; w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach – 784, w Azji – 327; w Oceanii – 67 oraz w Ameryce Północnej – 19. Ponadto 19 osób przygotowuje się do wyjazdu na misje w warszawskim Centrum Formacji Misyjnej. 10 osób będzie krzewić Ewangelię w Ameryce Łacińskiej, a 9 – w Afryce. Wśród przyszłych misjonarzy jest 10 księży i zakonników, 7 sióstr zakonnych oraz kleryk i świecka katoliczka z diecezji warszawsko-praskiej.

Statystyka misjonarzy z podziałem na kontynenty na dzień 01-10-2016

Kontynent Razem F.D. świeccy siostry zakonnicy
Afryka i Madagaskar 810 76 25 360 349
Ameryka Łacińska i Karaiby 784 159 20 172 433
Ameryka Pn. 19 5 1 1 12
Azja i Azja Mniejsza 327 39 9 136 143
Oceania  67 12 1 8 46
Status – liczba wszystkich  2007 291 56  677  983 

Obchodom Światowego Dnia Misyjnego towarzyszy także promocja pozostałych projektów pomocowych prowadzonych przez Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce:

Adopcja Misyjnych Seminarzystów (AdoMiS)
Misyjny Bukiet ? projekt polegający na modlitwę i ofiary pieniężne na rzecz misjonarzy ofiarowane zamiast kwiatów podczas kościelnych uroczystości
Misyjne Apostolstwo Chorych
Młodzieżowy Wolontariat Misyjny PDRW – w który włączają się młodzi ze wspólnot szkolnych oraz parafialnych
Kolędnicy Misyjni – projekt bożonarodzeniowy, podczas którego dzieci-kolędnicy zbierają ofiary dla swoich rówieśników z krajów misyjnych (celem najbliższej zbiórki będzie wsparcie misji w Tajlandii)

źródła:

Niedziela Misyjna- największa na świecie akcja solidarności
Przygotowania do Światowego Dnia Misyjnego
Statystyka misyjna 2016

strony:

Papieskie Dzieła Misyjne (PDM) w Polsce: www.missio.org.pl
Dzieło Pomocy „Ad Gentes”: www.adgentes.misje.pl
Komisja Episkopatu Polski ds. Misji: www.misje.pl/
MIVA – Mission Vehicle Association: www.miva.pl
Centrum Formacji Misyjnej: www.cmf1.home.pl

tm_2016

Print Friendly, PDF & Email