TV lectio divina – XXXIII Niedziela zwykła „A” (Mt 25, 14-30)

Obdarowani przez Boga, bardzo obficie, każdy na swoją miarę możemy pracować, by rozwijać królestwo Boże w świecie lub dary te używać tylko dla własnych potrzeb. Kto przekaże – zyska nawet nie drugie tyle, co niewyobrażalną odpowiedzialność za Boże dzieła w świecie przyszłym. Kto zatrzyma – zabiorą mu to, co ma i zostanie „nagi” na życie wieczne i to w potępieniu. Zapraszamy do wspólnej medytacji biblijnej – ks. Józef Maciąg, ks. Sławek Laskowski i ks. Robert Muszyński.

Print Friendly, PDF & Email