TV lectio divina – XXXII Niedziela zwykła „A” (Mt 25, 1-13)

Etimazja, przedstawiona na fresku z lubelskiej kaplicy Świętej Trójcy (1418 r.), to tron przygotowany dla Chrystusa, który przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych. Jego nazwa odnosi się do greckiego przymiotnika „hétoimos” – „gotowy”, który pojawia się w przypowieści o pannach (Mt 25,10). „Wy też bądźcie gotowi…” (Mt 24,44). Na medytację biblijną zapraszają – ks. Józef Maciąg, ks. Sławek Laskowski i ks. Robert Muszyński

Print Friendly, PDF & Email