TV lectio divina – XXXI Niedziela zwykła „C” (Łk 19, 1-10)

Syn Człowieczy przyszedł ODSZUKAĆ i zbawić ZAGUBIONYCH. Odszukiwanie to nie jest prosta sprawa, wszyscy to wiemy ile trudu ilu ludzi trzeba zaangażować, gdy zgubi się dziecko. A jak zagubi się człowiek w swoim życiu? Zagubiony znajduje się w wielkim niebezpieczeństwie, bo jego życie może ulec nawet zupełnemu zniszczeniu. Dziś o odszukiwaniu zagubionego Zacheusza, którym jesteś także TY. Zapraszamy do wspólnej medytacji – ks. Józef Maciąg, ks. Paweł Matyaszewski i ks. Robert Muszyński

Print Friendly, PDF & Email