TV lectio divina – XXIX Niedziela zwykła „C” (Łk 18, 1-18)

Nie lubimy prosić, lubimy być samowystarczalni. Możemy raz poprosić, ale drugi raz to niemożliwe, jeśli nie ma reakcji na prośbę, to znaczy, że moja sprawa została odrzucona. A dziś Ewangelii usłyszymy, że trzeba prosić do znudzenia, do zadręczenia nie siebie, ale tego, kogo prosimy. Dlaczego? Zapraszamy na medytację biblijną – ks. Józef Maciąg, ks. Sławek Laskowski i ks. Robert Muszyński

Print Friendly, PDF & Email