TV lectio divina – XXIII Niedziela zwykła „C” (Łk 14, 25-33)

Dziś uczniowie są ważniejsi niż nauczyciele, ale nie zawsze tak było, a zwłaszcza w czasach Pana Jezusa. Uczeń stawał się jak jego Nauczyciel. Tylko czy dziś jeszcze chcemy być podobni do Chrystusa? Ciekawe, dziś Pan nam powie kto nie może być Jego uczniem. Zapraszamy na wspólną medytację biblijną – ks. Józef Maciąg, ks. Sławek Laskowski i ks. Robert Muszyński

Print Friendly, PDF & Email