TV lectio divina – XIII Niedziela zwykła „B” (Mk 5, 21-43)

W wielu miejscach czytamy w Ewangeliach, że była w Jezusie moc Boża, że mógł uzdrawiać, dziś czytamy, że Jezus poznał, że moc wyszła od Niego i szukał osoby, która tę moc z Niego „wydobyła”. Kobieta nawet nie pytała, czy może, tylko dotknęła się z wiarą Jezusa i On tę wiarę pochwalił, a u przełożonego synagogi Jaira tę wiarę podtrzymał, gdy gasła. Po zesłaniu Ducha Świętego wystarczało, że cień przechodzącego Piotra padał na kogoś i on był uzdrawiany. Wiara to nie tylko doktryna, ale przede wszystkim działanie Boga w Jego mocy dostępne przez wiarę. zapraszamy do wspólnej medytacji biblijnej – ks. Józef Maciąg, ks. Sławek Laskowski i ks. Robert Muszyński

Print Friendly, PDF & Email