TV lectio divina – XII niedziela zwykła „B”

„Przepłyńmy na drugi brzeg” – zaproszenie Jezusa, żeby z Nim przejść noc wiary, w czasie której pośród lęku i przerażenia („czy Ci to obojętne, że giniemy”) rodzi się zachwyt z powodu nowego poznania Boga („Kimże On jest…?”). Medytację biblijną prowadzą ks. Robert Muszyński i ks. Józef Maciąg.

Print Friendly, PDF & Email