TV lectio divina – XI Niedziela zwykła „A” (Mt 9, 36-10,8)

Warto zgłębiać Serce Jezusa, w którym jest tyle współczucia i miłosierdzia dla ludzi nękanych, strapionych, samotnych, opuszczonych, bezradnych. Kontemplacja takiego Serca dla ludzi otwiera powołanie i posłanie, pragnienie wejścia w misję. Tu chodzi o żniwo rozstrzygające znalezienie się po stronie owiec lub kozłów – życie wieczne lub wieczne potępienie. Zapraszamy na medytację biblijną – ks. Sławek Laskowski, ks. Józef Maciąg i ks. Robert Muszyński

Print Friendly, PDF & Email