TV lectio divina – Wielki Piątek 2019. Liturgia Męki Pańskiej

Triduum Paschalne 2019. Wybraliśmy z długiego opisu Męki wg św. Jana fragment, w którym Jezus stoi przed Piłatem. Jest sądzony i odrzucony przez Żydów. Stoi cichy jak Baranek prowadzony na rzeź. Idzie drogą krzyżową na Golgotę, zostawia testament z krzyża i przekazuje Ducha. Zapraszamy do odkrywania naszego miejsca we współczesnym świecie. Ks. Sławek Laskowski, ks. Józef Maciąg i ks. Robert Muszynski

Print Friendly, PDF & Email