TV lectio divina – VII niedziela zwykła „A” (Mt 5, 38-48)

Właściwie trudno jest odróżnić chrześcijanina od tego, który nim nie jest. Czy istnieje jakieś kryterium? „Nie stawiajcie oporu złemu”, „pożycz temu, który ci nie odda”, „oddaj wszystko temu, który zabiera ci nawet rzeczy osobiste”, „kochaj swego nieprzyjaciela i módl się za niego”. Bez przesady! Co to, to nie! I tu zaczyna się chrześcijanin, tego człowiek z tego świata nie rozumie i nie chce. Zapraszamy do wspólnej medytacji – ks. Grzegorz Chudek (Belgrad, Serbia) i ks. Robert Muszyński

Print Friendly, PDF & Email