TV lectio divina – VI niedziela wielkanocna „B”

Miłość (agape) jako Dar Ojca i Syna ofiarowany nam w Misterium Paschalnym a udzielany przez Ducha Świętego. Medytację biblijną J 15, 9-17 prowadzą ks. Krzysztof Podstawka, ks. Józef Maciąg i ks. Robert Muszyński

Print Friendly, PDF & Email