TV lectio divina – V Niedziela zwykła „C” (Łk 5, 1-11)

Bóg wzywa wielu ale niezbyt wielu Go słyszy a jeszcze mniej jest zdolnych do odpowiedzenia TAK na zaproszenie Pana. „Wyjdź Panie ode mnie” bronił się Piotr. Zapraszamy do wspólnej medytacji biblijnej – ks. Sławek Laskowski i ks. Robert Muszyński

Print Friendly, PDF & Email