TV lectio divina – V Niedziela Wielkiego Postu „C” (J 8, 1-11)

Chcieli potępić pochwyconą na grzechu kobietę, a przez nią potępić Jezusa. Ale On jest Zbawicielem, Chrystusem, ocalił tę kobietę, więcej, bo przywrócił jej godność. Jak to się wszystko było możliwe opowiemy w dzisiejszej lectio divina, na którą zapraszają ks. Józef Maciąg, ks. Sławek Laskowski i ks. Robert Muszyński.

Print Friendly, PDF & Email