TV lectio divina – V Niedziela Wielkiego Postu „A” (J 11, 1-45)

Gdybyś tu był, brat mój by nie umarł! Dlaczego nie przyszedłeś na czas? Byś poznała Mnie jeszcze głębiej, by nie złamał cię nigdy żaden krzyż, a zwłaszcza śmierć – zdaje się mówić Jezus do Marty a potem Marii. Zapraszamy na medytację biblijną – ks. Sławek Laskowski, ks. Józef Maciąg i ks. Robert Muszyński

Print Friendly, PDF & Email