TV lectio divina – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego (J 20, 1-9)

Pusty grób wprawił w ruch najpierw Marię Magdalenę, która pobiegła do Jana, on pobiegł do Piotra i obaj biegli do grobu. Zmartwychwstanie Pana wprowadza nową dynamikę w nasze życie, które przestaje być przeniknięte śmiercią, bo wszystko zostało poddane ŻYCIU. Zapraszamy na wspólną medytację biblijną – ks. Jżóef Maciąg, ks. Sławek Laskowski i ks. Robert Muszyński

Print Friendly, PDF & Email