TV lectio divina – Niedziela Zmartwychwstania

Medytację biblijną do J 20, 1-9 prowadzą ks. Józef Maciąg i ks. Robert Muszyński

Print Friendly, PDF & Email