TV lectio divina – Niedziela Zmartwychwstania (J 20, 1-9)

Ani uczniowie 2000 lat temu ani my, ludzie XXI wieku nie rozumiemy, co to znaczy powstać z martwych, ponieważ takie rzeczy się nie zdarzają. Do sprawy zmartwychwstania trzeba podejść inaczej, bo Pan zostawił nam „zadatek” zmartwychwstania, dzięki któremu zmienia to WYDARZENIE nasze życie dziś i otwiera pewność wieczności. Zapraszamy na medytację biblijną – ks. Sławomir Laskowski, ks. Józef Maciąg i ks. Robert Muszyński

Print Friendly, PDF & Email