TV lectio divina – Niedziela Chrztu Chrystusa „B” (Mk 1, 6b-11)

Jezus stojący w kolejce do chrztu w Jordanie. Jeden z nas a jednak Nowy Człowiek. Od Jego chrztu wszystko zaczyna się w naszym życiu zmieniać. Zapraszamy do wspólnej medytacji biblijnej – ks. Józef Maciąg i ks. Robert Muszyński

Print Friendly, PDF & Email