TV lectio divina – Narodzenie Pańskie (J 1, 1-18)

„Przyszło do swojej własności a swoi Go nie przyjęli. Tym zaś, którzy Je przyjęli dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym którzy wierzą w Imię Jego”. Medytację biblijną prowadzą ks. Józef Maciąg i ks. Robert Muszyński

Print Friendly, PDF & Email