TV lectio divina – Narodzenie Pańskie „B” (Łk 2, 1-14). Pasterka

Wszystkim naszym Drogim Telewidzom, którzy razem z nami wczytują się w teksty biblijne, by usłyszeć głos Ojca i przyjąć Jego Syna i żyć w Duchu Świętym składamy serdeczne życzenia zdrowych i błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego oraz byśmy jak dzisiaj pasterze wychwalali Boga i roznosili wieść o przychodzącym Mesjaszu. Pokój Wam! Ks. Józef Maciąg, ks. Sławek Laskowski, ks. Robert Muszyński i cała ekipa Szkoły Formacji Duchowej.

Print Friendly, PDF & Email