TV lectio divina – IV niedziela Wielkiego Postu „B” (J 3, 14-21)

Dziś rozważamy jeden z najważniejszych wersetów w Biblii: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął ale miał życie wieczne” (J 3,16). To Słowo zmieniło nasze życie, a wasze? Zapraszamy do wspólnej medytacji biblijnej – ks. Sławek Laskowski, ks. Józef Maciąg i ks. Robert Muszyński

Print Friendly, PDF & Email