TV lectio divina – III niedziela zwykła

Medytację biblijną Mk 1, 14-20 o „przybliżaniu się królestwa Bożego” do naszej czasem szarej codzienności prowadzą ks. Józef Maciąg i ks. Robert Muszyński:

Print Friendly, PDF & Email