TV lectio divina – III Niedziela Wielkanocna „B” (Łk 24, 35-48)

Cierpienie i zmartwychwstanie Mesjasza zapowiedziane było w Prawie Mojżesza, w Psalmach i u Proroków, ale nikt tego nie potrafił odczytać i zrozumieć, nawet gdy to wszystko się wydarzyło. Chrystus Zmartwychwstały najpierw „otwierał” Pisma uczniom (w czasie drogi do Emaus) a teraz „otwiera” im umysły na rozumienie tych Pism. Zapraszamy do medytacji biblijnej – ks. Józef Maciąg, ks. Sławek Laskowski i ks. Robert Muszyński

Print Friendly, PDF & Email