TV lectio divina – II Niedziela zwykła „C” (J 2, 1-12)

Kana Galilejska. Wydaje się, że Maryja zaczyna dialog z Jezusem jako Jego Matka, ale On szybko sprowokuje Ją, żeby przeszła na poziom nadprzyrodzony zwracając się do Niej – Niewiasto. „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” – to są już słowa wiary! Zapraszamy do wspólnej medytacji biblijnej – ks. Sławek Laskowski i ks. Robert Muszyński

Print Friendly, PDF & Email