TV lectio divina – II Niedziela zwykła „B” (J 1, 35-42)

Jan Chrzciciel w końcu znalazł Słowo, potem wystarczyło krótko powiedzieć: Oto Baranek Boży! i to stwierdzenie jego uczniów wprawiło w ruch. Poszli za Słowem, zostali ze Słowem i przyprowadzili do NIego swoich bliskich. Pytamy się dzisiaj czy przebywa w nas Słowo czy w nas mieszka? Zapraszamy na medytację biblijną – ks. Józef Maciąg, ks. Sławek Laskowski i ks. Robert Muszyński.

W wersji radiowej

Print Friendly, PDF & Email