TV lectio divina – II Niedziela Wielkiego Postu „C” (Łk 9, 28b-36)

Ewangelia, którą głosimy jest Słowem wypełnionym. Stary testament zapowiadał ale Nowy Testament jest wielkim „WYKONAŁO SIĘ!” Jeśli dziś dostajemy to Słowo, to Chrystus chce je wypełnić również w nas. Przemienienie Pańskie. Zapraszamy do wspólnej medytacji biblijnej – ks. Sławek Laskowski i ks. Robert Muszyński

Print Friendly, PDF & Email