TV lectio divina – II Niedziela Narodzenia Pańskiego „A” (J 1, 1-18)

Kim właściwie jest Jezus Chrystus i kim jesteśmy my w Nim? Cur deus homo?(św. Anzelm z Canterbury). Antropologia chrześcijańska vs antropologia humanistyczna prosto! Zapraszamy do wspólnej medytacji biblijnej – ks. Sławek Laskowski i ks. Robert Muszyński

#podcast czyli wersja radiowa

Print Friendly, PDF & Email