TV lectio divina – II niedziela Adwentu „B” (Mk 1, 1-8)

Jan Chrzciciel woła: „prostujcie drogi dla Pana”, tylko jak to zrobić, jak przyznać się nawet przed sobą samym, że skomplikowałem swoje życie, powiązałem siecią afektów, relacji, uzależnień od osób a nawet rzeczy. Jak Chrystus ma znaleźć drogę do mego życia, przecież zawsze ktoś lub coś stanie Mu na przeszkodzie. Jak ujawnić to wszystko i jak w tym brudzie się zanurzyć (chrzest). Tylko nadzieja zanurzenia się potem w Duchu Świętym może nas w tym kierunku popchnąć. Zapraszamy do medytacji biblijnej – ks. Paweł Matyaszewski i ks. Robert Muszyński

Print Friendly, PDF & Email