TV lectio divina – I niedziela Wielkiego Postu „C”

Rozpoczyna się Wielki Post, czas próbowania twojej wiary. Trzy pokusy, ale wystarczą, żeby cię zbadać: twoje fundamenty, twoje zasady i twoje cele. Medytację biblijną o kuszeniu Jezusa na pustyni prowadzą ks. Józef Maciąg i ks. Robert Muszyński

Print Friendly, PDF & Email