TV lectio divina – I niedziela Wielkiego Postu „A” (Mt 4, 1-11)

Dlaczego mamy pościć, umartwiać się, dawać jałmużnę, po co to wszystko? Jaki sens mają wyrzeczenia, czy tylko po to, żeby sprawdzić siebie, coś udowodnić? Zapraszamy do wspólnej medytacji biblijnej perykopy o kuszeniu Jezusa na pustyni – ks. Maciej Warowny, ks. Józef Maciąg i ks. Robert Muszyński

Print Friendly, PDF & Email